1930-cu ilin Sovet Ədəbiyyatı və Tarixin Həqiqətləri

  • 2018-03-07 18:30:46
  • |
  • Tarix /

1930-cu ilin Sovet Ədəbiyyatı və Tarixin Həqiqətləri

Bu yaxınlarda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun professoru, Filologiya Elmləri Doktoru Bədirxan Əhmədovun “XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı ilə tanış oldum. Kitab 550 səhifədən ibarətdir. Kitabda 1937 – 1938 – ci illər repressiyası haqqında müfəssəl konkret faktlar yer alıb. Kitabın 318 – ci səhifəsində yazılmışdır:

1. Repressiya – bir fərdin digərinə qarşı törətdiyi lokal hadisə deyil, sovet dövlət aparatı tərəfindən törədilmiş ictimai – siyasi məzmunlu kütləvi hadisədir.

2.Repressiya - ədəbi hadisə deyil, cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən siyasi aksiyadır.

3.Repressiya – milli hadisə olmadığı üçün onun nədənlərini yalnız milli coğrafiya ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmazdı.

4.Bu gün mötəbər sənəd kimi istinad etdiyimiz istintaq sənədləri tamamilə yalan və saxta faktlara əsaslandığından oradakı ifadələrin doğrudanmı həmin şəxsə mənsub olub – olmadığı, ona məxsus olsa belə, hansı yollarla alındığı nəzərə alınmalıdır.

5.Hər hansı bir hadisəyə qiymət verərkən siyasi – ideoloji deyil, tarixi, mənəvi kontekstdən çıxış etmək lazımdır.

6.Həmin dövrün mətbuatında çap olunan yazıların (repressiya zamanı, eləcə də, əvvəl və sonra!) hamısına ucdantutma istintaq üçün xammal materialı kimi baxmaq və bu yöndən təhlil etmək obyektiv nəticəyə gəlməyə imkan vermir.

Repressiya ilə bağlı istintaq işləri ilə tanış olarkən məlum olur ki:

1.İstintaqçıların iddia etdiyi kimi Sovet hakimiyyətini yıxmaq üçün heç bir iş, hərəkər mövcud olmayıb.

2.Müstəntiqlər onlara verilən siyahı üzrə insanları həbs ediblər və istintaq zamanı çəkilən adları onlar ya özləri yazmış, ya da ağır cəza tədbirlərindən sonra boyunlarına qoymuşlar.

3.Terroru ayrı – ayrı adamlar deyil, zor və terror aparatı - dövlət özü etmişdir.

4.”Vahid türk – tatar dövləti”nin yaradılması, yaxud Azərbaycanın SSRİ – dən ayrılmasına təşəbbüs (halbuki bağlanmış müqavilədə buna formal olaraq icazə verilirdi) ilə bağlı iddiaları tarixi sənədlər təsdiq etmir.

5.Ümumiyyətlə, Azərbaycanı SSRİ – dən ayırmaq, silahlı üsyana hazırlaşmaq, təxribat və terror hazırlamaq və s. onlarla ittihamların heç bir başqa mənbələrdə yazılı sənədlərlə təsdiq olunmur və yalnız kiminsə şifahi, ya yazılı “xəbərçiliyinə” (bu isə təşkil edilirdi) əsaslanırdı.

6.Silahlı üsyana hazırlaşmaq, SSRİ – dən ayrılmaq kimi siyasi aksiyalar siyasi təşkilatlanmanı zəruri edirdi; ancaq birpartiyalı sistemdə bunu etmək mümkün deyildi, başqa bir partiyanın yaradılmasına isə nə əvvəlki, nə də bir il əvvəl qəbul olunan və daha da irticalaşmış SSRİ Konstitusiyası imkan vermirdi.

7.İstintaq sənədlərinin əksəriyyətində insanların böyük bir qismi Mərkəzdə Stalinə, yerlərdə (Azərbaycanda Mir Cəfər Bağırova) 1 – ci katiblərə olunan sui – qəsdlərdə iştirakına görə günahlandırılırdı.

Hörmətli professorun yazdığı 7 – ci bənddəki Mir Cəfər Bağırova qarşı sui – qəsd məsələsinə aydınlıq gətirək. Bütün nəsillər üçün comərd insan və əvəzsiz alim olan Ziya Bünyadov “Azərnəşr” tərəfindən 1993 – cü ildə nəşr olunmuş “Qırmızı terror” kitabında yazdığı kimi, Mir Cəfər Bağırov məhkəməsində belə bir ifadə vermişdi ki, Azərbaycanda onun əleyhinə heç vaxt sui – qəsd hazırlanmayıb və bu ola da bilməzdi. Bu haqda yalançı uydurmalar Mikoyan və Sumbatov – Topuridze tərəfindən yayılırdı. Kitabda o dövrdə SSRİ Daxili İşlər Komissarı olmuş Yejovun adı çəkilsə də, onun Mikoyan – Molotov layihəsi əsasında hazırlanmış 00447 № - li, 5 iyun 1937 – ci il tarixli əmri haqqında məlumat verilməmişdir. Hörmətli professor 1937 – 1938 - ci repressiyasını Lavrenti Beriya ilə əlaqələndirir. Beriya həmin repressiya illərində Gürcüstan KP MK – nın 1 – ci katibi vəzifisində işləyirdi. Beriya 1938 – ci ilin sentyabrında SSRİ Daxili İşlər Komissarı vəzifəsinə təyin olunandan sonra 15 ayliq repressiya dayandırılmış, repressiya dövründə əyintilərə yol vermiş vəzifəli şəxslər cəzalandırılmışdır. O cümlədən Yejov da ən ağır cəzaya məhkum olunmuşdur. Kitabda görkəmli filosof Heydər Hüseynovun intihar etməsində Mir Cəfər Bağırovun əli olduğu qeyd etmişdir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün bir az əvvəlki hadisələrə nəzər salaq:

Respublika rəhbərinin xəbəri olmadan SSRİ Yazıçılar İttifaqının sədri A. Fadeyevin badə dostu Azərbaycan şairi Səməd Vurğun onunla möhkəm dostluq münasibətinə güvənərək Heydər Hüseynovun kitabını Stalin Mükafatına təqdim etmək üçün Fadeyevə vermişdir. Həmin dövrdə SSRİ ilə Türkiyə və SSRİ ilə Koreya arasında olan münasibətlər çox kəskinləşmişdi. Türkiyə NATO qoşunları tərkibində SSRİ ilə müharibə aparırdı. Həmçinin Azərbaycanın sürgün məsələsi də gündəmdə idi. Xalqımızın görkəmli sənət abidəsi olan “Dədə Qorqud”la əlaqədar bütün təbliğatlar dayandırılmışdı. Fadeyevsə ömrü boyu xalqımıza şaqinyanların, mikoyanların, mirzoyan və başqa yanların gözü ilə baxırdı. Onu da qeyd edim ki, Mir Cəfər Bağırov 1947 – ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar 30 nəfərlik komissiya üzvəri tərkibində olan Fadeyevi və daha üç nəfər xalqımaıza düşmən mövqeyində olanları siyahıdan çıxarmışdır. O dövrdə Heydər Hüseynovun böyük nüfuz sahibi və Mir Cəfər Bağırovun yanında xüsusi hörməti olduğunu nəzərə alan Səməd Vurğunun onun gələcək karyerasını zərbə altına qoymaq məqsədini də nəzərdən qaçırmamalıyıq. Heydər Hüseynov həm də əsəb xəstəliyinin ən ciddi forması - reaktiv nevroz diaqnozu ilə müalicə olunurdu. Heydər Hüseynov məsələsi Moskva qurultayında da müzakirə olunmuşdu.

A. Fadeyevin qurultaydakı çıxışından: “Mən Bağırov yoldaşın çıxışını eşitməmişəm. Mən öz çıxışımı yazmaqla məşğul idim. Mənə Bağırovun çıxışı barədə yoldaşlar çatdırdılar. Əgər mənim çıxışımda ona toxunan qeyri – dəqiqlik vardırsa, onda yoldaş Bağırovdan üzr istəyirəm.

Bu məktub qurultay nümayəndələrini silkələyib həyəcana gətirdi ki, Fadeyev Respublika Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi qarşısında üzr istəyir. Fadeyev sovet xalqının sevimlisi idi. Bu, bir çox rus təşkilatlarının heysiyyətinə toxunurdu.

Ləyaqətli şəxsiyyət (görkəmli dövlət xadimi, diplomat, tarixçi alim Həsən Həsənovun ömür yolu) Bakı – Elm nəşriyyatı, 2004, - səh.205 – 206.

Professor Bədirxan Əhmədov öz kitabının 324 – cü səhifəsində Səməd Vurğun – Mir Cəfər Bağırov münasibətlərinə kölgə salır. Yazır ki: “Azərbaycan KP 19 – cu qurultayında (1952 – ci il) yüksək tribunadan Səməd Vurğunun sözünü kəsərək: “Sən ləngimədən kommunizmin əlifbasından başlamalısan, yoxsa məhv olacaqsan” deməsi guya şairə qarşı repressiyanın sovuşmadığını göstərirdi.”

Gəlin, Mir Cəfər Bağırov – Səməd Vurğun münasibətlərinə arxiv sənədləri baxımından nəzər salaq. Əvvəlcə 1948 – ci ilin avqustunda Moskvada erməni yazıçısı G. Xolopovun (Xolopyanın) kitabına dair Azərbaycan KP MK – da Bağırovun yanında “Ədəbiyyat məsələlərinə dair” müşavirənin materiallarından aydın olduğu kimi, Azərbaycan yazıçılarının “Buxtada işıq” kitabına biganə münasibətin onun (Mir Cəfər Bağırovun – M.T.) hiddətinə səbəb olmuşdur. Stenoqrafik hesabatda bir parçanı diqqətinizə çatdırıram:

“Mir Cəfər Bağırov: - “Oqni Buxtı” oxumusanmı?

Səməd Vurğun: - Oxumuşam...

M.C. Bağırov: - Səndə əgər bir damcı azərbaycanlı qanı olsaydı, meyit də olsaydın, baş qaldırardın. Sən özün Ümumittifaq Yazıçıları İttifaqının üzvü deyilsənmi? Yazardın, öz qolunla göndərərdin. Nə üçün yazmayıbsan?

Səməd Vurğun: - Mən kitabı gec oxumuşam, yoldaş Bağırov.

M.C. Bağırov: - Çünki başın çox qarışıqdır. Buna səbəb odur ki, gecə - gündüz hamınız məstsiniz, sərxoşluq edirsiniz. Sərxoşluğun da səbəbi odur ki, adam ya şadlıqdan içər və yaxud da qəmdən. Teatra gedirsən sərxoş, küçədə gəzirsən sərxoş, hər yerdə sərxoş...” “Vəhdət” qəzeti, 7 yanvar 2005 – ci il.

Mir Cəfər Bağırov Azərbaycanın yazıçı, ictimai xadim və milli qeyrəti olan ziyalıların köməyi ilə daşnaq müəllifin mürtəce əsərinin yayılmasının qarşısını almışdır.

Bədirxan Əhmədovun kitabının 323 – cü səhifəsində Səməd Vurğunun SSRİ Yazıçılar İttifaqında mənfi mənada müzakirəsini Mir Cəfər Bağırovla əlaqələndirir. Arxiv sənədlərində bunun əksini görürük. Yaxşı olardı ki, SSRİ Yazıçılar İttifaqına V. Stavskiyə Mir Cəfər Bağırovun məktubu ilə tanış olsunlar (Teyyub Qurban, “Düşmənlərindən Güclü Şəxsiyyət” kitabı, III cild, səh. 104. Məktub Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində saxlanılır)

1950 – ci ildə Səməd Vurğun İngiltərənin Kembric şəhərində Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində ezamiyyətdə olarkən Sovet hökumətinin qara siyahısında olan V. Minorski (Vladimir Fyodoroviç) ilə görüşmüş, ondan Azərbaycan Elmlər Akademiyasına ünvanlanmış məktubu almış və qayıdandan sonra o vaxtkı Akademiyanın prezidenti Musa Əliyevə təqdim etmişdir. Musa Əliyev də öz növbəsində həmin məktubu DTK – ya çatdırmışdır. Bütün həngamələr də bundan başlamışdır. Səməd Vurğun istintaqa cəlb olunmuşdur. S. Vurğun bu hərəkətinə görə cəzalanmalı idi. Lakin Mir Cəfər Bağırov bunun qarşısını ala bilmişdir.

Belə misalları çox çəkə bilərəm. Hörmətli professor Bədirxan Əhmədov kitabın 325 – ci səhifəsində haqlı olaraq yazır ki, 30 – cu illər repressiyasının dövlət səviyyəsində keçirilən analoqu olmayan son dərəcə mürəkkəb siyasi aksiya olduğunu deməyə əsas verir. Burada hər hansı bir şəxsin “əl izlərini” axtarmaq, rejimi, sosialist sistemini təmizə çıxarmaq deməkdir.

Hörmətli professorun məlum kitabından iki “xalq düşməni”nin şerlərini təqdim edirəm.

Müasir Azərbaycanımızda pambıqla əlaqədar müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Ancaq pambıq haqqında nə şer, nə də hekayə yazan var. Bu boşluğu doldurmaq üçün Əhməd Cavadın “Pambıq dastanı” poemasından bir parça:

Əkinçilər yarıyam,

İgidlər sərdarıyam.

Qızılın adı çıxmış,

Mən ondan yuxarıyam.

...Bir az əqli var isə,

Deyin, çəkilsin misə.

Mən üzümü apardım,

Haqsızdır – bir şey desə.

...Adım pambıq, üzüm ağ,

Yay günündə canım sağ.

İndi dövran mənimdir,

Bəxtim ötkün, kefim çağ.

Mikayıl Müşfiqin “Duyğu Yarpaqları” şerindən:

Nə bir həsrətim var, nə bir qəmim var,

Dostlarım bilir ki, nə aləmim var.

Stalin əsrinə ithaf etməyə

Bir şair ürəyim, bir qələmim var.

Məmməd Tağı

Loading...