Səfər Əbiyevin “qoruya bilmədiyi” türkoloq kimdir?

Səfər Əbiyevin “qoruya bilmədiyi” türkoloq kimdir?

Qumuq əsilli türkoloq Murad Aci haqda bilmədiklərimiz...

Bir müddət əvvəl Azərbaycanın sabiq müdafiə nazir Səfər Əbiyevin tanınmış türkoloq Murad Acinin vəfatıyla bağlı qələmə aldığı nekloroq mətbu orqanlarda dərc olundu.

Bəs, sabiq nazirin bu qədər öydüyü Murad Aci kimdir?

“Hürriyyət” qəzetinin əməkdaşının bu sual ətrafında apardığı kiçik araşdırma yazısını oxucuların diqqətinə çatdırırıq:

Türk dünyasının yorulmaz tədqiqatçısı, tanınmış yazıçı Murad Aci uzun sürən ağır xətəlikdən sonra mart ayının 7-də 73 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun ölümü təkcə ailəsi, doğmaları, dostları üçün deyil, bütün türk dünyası üçün əvəzsiz itki oldu.

Türklərin zəngin və çoxşaxəli tarixinə həsr olunmuş, məşhur və böyük səs-küyə səbəb olmuş “Qıpçaq çölünün yovşanı”, “Türklər və dünya: -dəfinə tarixi”, “Armagedonun nəfəsi” və bir çox digər monumental əsərlərin müəllifi tarixçi Murad Aci qumuq əsilli türkoloq, coğrafiyaşünas, publisist, yazıçı, iqtisad elmləri namizədi idi.

Murad İsgəndəroviç Acıyev (Murad Aci) 1944-cü ilin 9 dekabrında Moskvada anadan olub. 1969-cu ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirib.

Murad Aci iqtisadi, sosial və tarixi coğrafiya üzrə mütəxəssis idi. Uzun illər keçmiş SSRi-nin Əlvan Metallurgiya Nazirliyində və Moskva Maliyyə-İqtisadi İnstitutunda çalışıb. Bu illər ərzində əsas işi ilə yanaşı, jurnalist kimi də fəaliyyət göstərib, televiziya verilişləri aparıb. Zəngin dünyagörünüşə malik Murad Acinin maraq dairəsi olduqca geniş idi. O, fizika, kimya, iqtisadiyyat, təbabət, etnoqrafiya, tarix, texnika, energetika, teatr, ədəbiyyatla bağlı 300-dən çox elmi-kütləvi əsərin müəllifidir.

Müəllifin əsərləri arasında 1983-cü ildə “Mısl” nəşriyyatında çapdan çıxan “Sibir: 20-ci əsr” kitabını xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Həmin kitab o vaxtkı hökumətin qəzəbinə gəldiyindən Murad Aciyə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etməyə icazə verilməyib.

1989-cu ildə elmi fəaliyyəti ilə vidalaşan Murad Aci “Vokruq sveta” jurnalında çalışmağa başlayır. Bir çox xarici ölkələrə səfər edir, fotoçəkilişlər edir, az tanınan xalqların həyatı haqda oçerklər yazır. Elə həmin oçerklər də onun sonrakı həyatını müəyyənləşdirir.

Murad Aci öz xalqının-qumuqların tarixini öyrənməyə başlayır. İllər öncə qəzetlərdən birinə verdiyi müsahibədə belə deyir: “Mən Moskvada doğulub böyümüşəm, öz köklərim barədə çox az məlumatım olub. Daha dəqiq desək, heç nə bilmirdim. Yalnız onu bilirdim ki, Aci soyadı 1917-ci ildən mövcuddur. Təbii ki, bu natamamlıq təəssüratı yaradırdı. Beləliklə, mən öz şəcərəmlə maraqlandım. Dağıstana getdim. Burada öz qohumlarımı tapdım və ailəmin tarixi ilə maraqlanmağa başladım. Öyrəndim ki, babam Dağıstanın müvəqqəti hökumətinin naziri olub, Sovet hakimiyyəti gələndən sonra ailəm repressiyalara məruz qalıb. Yalnız atamla qardaşı salamat qalıblar. O zaman 10-11 yaşları olan iki qardaş xilas olmaq üçün yoldan ötən qatara miniblər. Beləliklə, Moskvaya gəlib çıxıblar, burda həyat uğrunda mücadilə aparıblar. Mənbu araşdırmalara başlayandan sonra özümü və xalqımı kəşf etdim, sanki yenidən doğuldum.

Tarixi öyrənərkən, tez-tez heç kimin izah edə bilmədiyi ziddiyyətlərlə qarşılaşırdım. Heç vaxt tarixçi olmaq barədə düşünməmiş, kimisə təəccübləndirmək istəməmişəm. Mənim üçün ən vacibi o idi ki, oz kəşflərimi yazım, onları qeydə alım. Nəticədə mənim qumuqlar haqda ilk kitabım işıq üzü gördü.

Biz qıpçaq soyundanıq. Qumuqlar Dağıstanın şimalında yaşayan qıpçaqlara aid köçəri türk xalqıdır. Bu mədəniyyət bütövlükdə məni çox maraqlandırırdı, xüsusilə, “çöl mədəniyyətinə daha hansı xalqlar aiddir?” sualını özümə verirdim. Aydın oldu ki, onlar çoxdur, lakin onlardan bəziləri öz kökünü unudub.

Məsələn, Krım tatarları öz tədqiqatlarında yalnız tarixin müəyyən dövrünə istinad edir və Krım tatarları haqqında müstəqil xalq kimi danışmağa çalışırlar. Amma bu, bizim böyük səhvimizdir - biz türklərlə, qıpçaqlarla eyni xalq olmuşuq, xalqların böyük köçü dövründə yaranmış geniş ərazili ölkəmiz olub. Vətənimiz Baykaldan Atlantik okeanadək nəhəng ərazini əhatə edib. Xalqlar vahid olub. Əsas fərqlənmə əlaməti isə “Tanrıya inanırsan, deməli bizdənsən” anlayışı idi. Bu ondan xəbər verir ki, türk mədəniyyətinə müxtəlif xalqlar toplaşıb.

Araşdırmalarım yeni bir sual meydana çıxartdı: “Bəs köklər hardadır?” Bu sual məni türk mədəniyyətinin beşiyi olan Altaya gətirdi. Fikrimcə, insan sivilizasiyasının əsası burada qoyulub. Bəlkə də bu kimlər üçünsə inandırıcı səslənmir, amma həqiqətdir. İlk dəfə məhz türklər dəmirin əridilməsini icad ediblər. Bir iqtisadçı - coğrafiyaşünas kimi mənim üçün bu çox vacibdir, çünki dünyada hələ tunc əsrinin hökm sürdüyü dövrdə biz dəmir əsrinə keçmişdik – nəticədə təsərrüfat daha məhsuldar olmuşdu. Türk onunla fərqlənirdi ki, başqalarından qat-qat artıq iş görə bilirdi.

Mənimçün Altay dövrü çox vacib idi. Öz tədqiqatlarımda məşhur tarixçilər, arxeoloqlar, akademik Aleksey Okladnikov, professorlar Vladimir Kiselyov, Sergey Rudenkonun əsərlərini öyrəndim, bunlar böyük şəxsiyyətlər idi və bu mədəniyyətin incəliklərinə qədər varıblar. Mənim üçün məsələnin maddi tərəfini başa düşmək vacib idi. Ağırlıq mərkəzini - dəmiri tapdığım zaman təbii ki, daha bir sual doğdu: iqtisadiyyatda dəyişiklik baş veribsə, bu, mənəvi sahəyə də sirayət etmişdirmi? Ona görə ki, bunlar biri - birilə bağlıdır, mənəvi başlanğıc isə təkallahlıq olub.

Təbii ki, qədim türklərin şüurunda Tanrı göylərdə məskən salmışdı. Həyat dəyişməyə başladı. Məhz türklər ilk dəfə olaraq, atı yəhərlədilər, bu isə böyük ərazilərdə hərəkət sərbəstliyi verirdi. Lakin atı yəhərləmək üçün üzəngi lazım idi, onları isə yalnız paslanmayan dəmirdən hazırlamaq mümkün idi.

Türklər başa düşürdülər ki, bu heyvanı nə cür idarə etmək olar. At - türk mədəniyyətinin nişanəsidir; belə ki, ata vəhşi təbiətdə yalnız Altayda rast gəlmək mümkün idi. Belə olduğu halda, atın kim tərəfindən əhliləşdirməsi barədə danışmağa ehtiyac qalmır; bunu bizim ulu babalarımız ediblər.

Qoyun da elə bu yolla ev heyvanına çevrilib. Atın yəhərləndiyi dövrdə kotan icad olundu və torpağın yeni formada becərilməsi çoxlu məhsul verdi. İnsanlar tox yaşamağa başladılar, əhalinin sayı artdı. Son nəticədə Altayda əhali çoxluğu yarandı. Belə vəziyyətdə ilk dəfə, təxminən 2500 il bundan əvvəl Hindistan tərəfə miqrasiya axını başladı.

Belə misallar çoxdur. Başa düşmək vacibdir ki, tarixçi həyatın, mədəniyyətin detallarını öyrənməlidir. Mənim düşüncəmdə türk mədəniyyəti haqqında yeni təsəvvürlər formalaşmağa başladı, bunlar “Qıpçaq çölünün yovşanı” kitabımda təsvir edilib. Bu kitabda təsvir olunmuş başlıca mövzuya gəlib çatmadığım mövzu başqa bir kitabımda “Türklər və dünya: - dəfinə tarixi”ndə ətraflı ifadə olunub.

Bu gün dünyada bizim qanımızdan olan 2 miyarda yaxın insan yaşayır. Bax gör, türklər kimlərdir, dünyanın onlara tabe olduğunu unudaraq, özlərini Krımda axtaran Krım tatarları kimlərdir? Bu müstəqil, nəhəng mədəniyyətdir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, tarixi, təkcə tarix elmləri nöqteyi - nəzərindən deyil, digər elmlər, məsələn, coğrafi baxımdan öyrənmək lazımdır. Məhz bütün bunları öyrənməyə başladığım vaxt peşəkar yazıçı, azad insan Murad Aci dünyaya gəldi.”

Murad Aci Moskvada yaşayırdı, elə orda da dünyasını dəyişdi və Moskva qəbirstanlıqlarından birində torpağa tapşırıldı. Türk dünyası ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmasına görə illər uzunu təqiblərə məruz qalıb, işdən qovulsa da, yolundan dönməyib. Onun türk dünyası qarşısında xidmətləri əvəzsizdi. Odur ki, türk dünyası və türklər yaşadıqca böyük türk oğlu Murad Aci də yaşayacaq. Biz türklər onu yaşadacağıq!

R. Rzayeva

Loading...

QALEREYA