Salam, xoş gəlmisiniz.
Qlobal problemlər sistemində ekologiyanın rolu
Qlobal problemlər sistemində ekologiyanın rolu 13:40 - 19 Sen 2018

Ekoloji problemlər, hər şeydən əvvəl, bütöv bəşəriyyətin mənafeyini ifadə edir... Elmi– texniki inqilab şəraitində cəmiyyətlə təbiət arasında zidiyyətlərin sonu

Müasir ekologiya və kimya sahəsinin vəzifələri
Müasir ekologiya və kimya sahəsinin vəzifələri 16:14 - 18 Sen 2018

Canlı təbiət və sənaye tullantıları insanlığın var oluşunda ən böyük problemə çevrilib Bu gün bəşəriyyətin qarşısında duran əsas vəzifələrtdən biri də ekoloji al

Ekoloji inkişaf və orqanik istehsal
Ekoloji inkişaf və orqanik istehsal 13:37 - 12 Sen 2018

Qida kimi əhəmiyyətli bir sahədə istehsal zamanı əhəmiyyətli olan insan sağlamlığını ön planda tutmaqdır Dünyanın yaranışından üç “E” anlayışı mövcuddur

Sosial ekologiya və perspektivlər
Sosial ekologiya və perspektivlər 13:32 - 11 Sen 2018

Bunun üçün ilk növbədə yüksək ixtisaslı ekoloji kadrlar hazırlanmalıdır Azərbaycanda ekologiya sahəsi dövlət müstəqilliyi illərində çox sürətlə inkişaf etməkdədir.

Yararsız yamaclarda ormanlıqların yaradılması və ekoloji durum
Yararsız yamaclarda ormanlıqların yaradılması və ekoloji durum 14:44 - 07 Sen 2018

Azərbaycanın bitki örtüyünü inkişaf etdirmək, fauna və florasını daha da zənginləşdirmək mümkündür Azərbaycanın iqlim və coğrafi mənada xeyli ərazisi yarımshəra form

Turizmin inkişafı və ekoloji mühit
Turizmin inkişafı və ekoloji mühit 15:21 - 06 Sen 2018

Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzərə alınmaması nəticə etibarilə turizm potensialının məhvinə gətirib çıxarır Bu gün dünyada ən sürətlə inkişaf edən sektorlardan bir

Ekoturizmin problemləri və perspektiv inkişaf yolları
Ekoturizmin problemləri və perspektiv inkişaf yolları 13:27 - 05 Sen 2018

Bu gün Yaponiya, Çin, Güney Koreya, Rusiya, Avstriya, İspaniya, İtaliya və digər ölkələrin təcrübəsindən faydalanmaq daha doğru olardı Azərbaycanda &uum

Çağdaş problemlər və ekologiyanın yeri
Çağdaş problemlər və ekologiyanın yeri 13:43 - 04 Sen 2018

Elmi– texniki inqilab şəraitində cəmiyyətlə təbiət arasında zidiyyətlərin nəticəsində ekoloji situasiyadan, yəni ekoloji böhrandan təkcə dövlət deyil, həm ə bütün cəmiyyət narahat olmağa və həyəcan təbili çalmağa başlamışdır. Ekoloji poblemlər q

Şəhərsalmada memarlıq və ekoloji qaydaların qorunması
Şəhərsalmada memarlıq və ekoloji qaydaların qorunması 12:06 - 15 Avq 2018

Son illərdə Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq sürətlə inkişaf etməkdədir. Ölkədə gedən tikinti işlərinin dinamikası, sürəti və miqyası demək olar ki, həm də əsrin yeni çalarlarla özümlü şəkildə formalaşmaqdadır. Bu məsələdə bəzən çox təəss

Biosfer və onun tərkib hissələri
Biosfer və onun tərkib hissələri 15:35 - 14 Avq 2018

Yüksək vülkanik fəaliyyət nəticəsində sadə üzvi birləşmələrin əmələ gəlməsi həyatın yaranmasına səbəb olmuşdur İnsan və ətraf təbii mühitin qarşılıqlı münas

Ekologiyanın predmeti və vəzifələri
Ekologiyanın predmeti və vəzifələri 14:33 - 10 Avq 2018

Hər-hansı bioloji növün bu və ya digər sistemin komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqələrini kompleks şəkildə tədqiq etmədən onun bioloji xüsusiyyətlərini başa düşmək,dəyişən mühitdə onun davranışını və miqdarını proqnozlaşdırmaq, bunlardan insanları

Təbiət sevgisinin tədrisdəki əhəmiyyəti
Təbiət sevgisinin tədrisdəki əhəmiyyəti 11:02 - 10 Avq 2018

Azərbaycanda ətraf mühitə qayğıkeş münasibətin dərin tarixi kökləri var Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və gənc nəsldə ekoloji tərbiy

Sosial ekologiya və onun ictimai tərbiyə yolları
Sosial ekologiya və onun ictimai tərbiyə yolları 17:40 - 08 Avq 2018

İnsanlarda ekoloji mədəniyyətin, sivilizasiyanın, təfəkkürün, şüurun, tərbiyənin və təhsilin formalaşması artıq dövrün tələbinə çevrilmişdir Ekologiya insanla təbiə

Ekoloji problemlər zamanın sınağında
Ekoloji problemlər zamanın sınağında 14:01 - 31 İyl 2018

Ətraf mühitin qorunması bəşəri xarakter daşıdığı üçün vətəndaş cəmiyyəti buna daim hazır olmalıdır Ətraf mühitin çirklənməsi bir nömrəli ekoloji problemidir. Xüs

EKOLOGİYA VƏ İNCƏSƏNƏT
EKOLOGİYA VƏ İNCƏSƏNƏT 14:00 - 27 İyl 2018

Sərgilərin ekoloji problemlərin həllində yeri Müasir dünyada ekoloji mədəniyyət anlayışı artıq inkişaf etmiş dövlətlərdə cəmiyyət və təbiətin mühafiz

Ekoloji fəlakətdən xilas yolu
Ekoloji fəlakətdən xilas yolu 17:12 - 10 İyl 2018

Ekoloji fəlakətlərin yaranmasında və təbii aləmin tamamilə dəyişməsində başlıca rol oynayan insan amilidir Bu gün dünyada ekoloji fəlakətin klassifikasiyası ən cid

Müasir dünya və Azərbaycanda ekologiya
Müasir dünya və Azərbaycanda ekologiya 16:51 - 05 İyl 2018

21-ci əsrdə ekologiya bir elm səviyyəsini aşmış, bir növ çağdaş irəliləmiş sənayesonrası toplumun ideologiyasına çevrilmişdir Hal hazırda dünyanın in

Gəlinlərin ər evində hüquqlarının müdafiəsi ciddi problemə çevrilib
Gəlinlərin ər evində hüquqlarının müdafiəsi ciddi problemə çevrilib 13:29 - 03 İyl 2018

Ekspertlər bu sahədə mövcud olan problemi əksər qadınların öz hüquqlarını bilməməsi ilə əlaqələndirirlər Son zamanlar ölkə ictimaiyyətinin gündəmində olan aktual movz

Azərbaycanda mühüm YENİLİK
Azərbaycanda mühüm YENİLİK 16:08 - 29 İyn 2018

Atmosferə atılan karbon qazı yığılıb istifadə ediləcək İri sənaye mənbələrindən atmosferə atılan karbon qazı məqsədyönlü və iqtisadi baxımdan səmərəli istifadə ed

İnsanlığın məhvinə yönəlmiş əməllər
İnsanlığın məhvinə yönəlmiş əməllər 14:11 - 28 İyn 2018

Meşələrin kütləvi qırılması hansı fəsadlara yol aça bilər? İki həftə əvvəl meşə sahələrində ağacların qanunsuz kəsilməsi və meşə materiallarından kömür hazırl


Sağlamlıq


Əlaqə məlumatları

Baş redaktor: Vüqar Məmmədov | 050/070 333 22 85
Ünvan: AZ 1008, Bakı, akademik Ələşrəf Əlizadə küçəsi 13
Telefonlar: (012) 496 10 72, 496 08 35 | (012) 496 98 93
Email: vuqar-mt@mail.ru, hurriyyet@mail.ru