Azərbaycan iki tanker sifariş edəcək

Azərbaycan iki tanker sifariş edəcək