DOSTUM ELDAR MƏMMƏDBƏYLİYƏ

  2  SONET

Koronanın yoluxuculuğu artır