Salam, xoş gəlmisiniz.

Azərbaycan Ordusu və beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq

2019-11-23 14:35:26

Azərbaycan Ordusu və beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq

Dünyada geosiyasi oyunların çox sürətlə cərəyan etdiyi müasir dövrdə beynəlxalq müstəvidə yeni güc mərkəzlərinin yaranması dövlətlərarası əlaqələrin, xüsusilə hərbi əlaqələrin inkişafını labüd edir. Bu gün qloballaşan dünyanın ən həssas nöqtələrindən birində yerləşən Azərbaycan üçün ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyan ordunun formalaşdırılması, daim yüksək səviyyədə saxlanılması, torpaqların işğaldan azad edilməsi üçün hərbi əməliyyatlara hazır olması, yüksək hərbi texnika ilə təchiz edilməsi və ən əsası hərbi əməkdaşlığın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi günün tələbi kimi ortaya çıxır. Hazırda Azərbaycan dövləti yerləşdiyi regionun geostrateji və geosiyasi üstünlüklərindən faydalı şəkildə bəhrələnmək, milli maraqlarını maksimum səmərəli realizə etmək üçün beynəlxalq hərbi əməkdaşlığı uğurla davam etdirir.

Beynəlxalq münasibətlərdə doğru addımlıar

Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə Dağlıq Qarabağda başlayan erməni separatizmi, eləcə də hərbi təcavüzün genişlənməsi dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkir. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və fəal xarici siyasəti, o cümlədən beynəlxalq hərbi əməkdaşlığı tələb edir. Azərbaycanın müdafiə və xarici siyasət kursuna müvafiq olaraq Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyi hərbi, hərbi-siyasi, hərbi-texniki sahələrdə xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla ikitərəfli, üçtərəfli və çoxtərəfli formatda beynəlxalq hərbi əməkdaşlığı həyata keçirərkən Hərbi Doktrinanı və "Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq konsepsiyası"nı əsas götürür, əməkdaşlığın prinsiplərini, istiqamətlərini, həyata keçirilmə formalarını və hərbi əməkdaşlığın inkişafının perspektiv yollarını müəyyənləşdirir. Ötən illərdə olduğu kimi, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq arenada mövqeləri möhkəmlənib, xarici əlaqələri çoxşaxəli olub, nəticədə digər dövlət qurumları kimi Müdafiə Nazirliyi də qarşılıqlı, faydalı və bərabərhüquqlu münasibətlərə üstünlük verib. Dünya birliyində də etiraf olunur ki, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi xarici siyasəti açıq və müstəqildir. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi beynəlxalq əməkdaşlıq üçün ölkəmizdə yaradılmış münbit şəraitdən bəhrələnərək ikitərəfli, üçtərəfli və çoxtərəfli formatlarda dünya dövlətlərinin müvafiq qurumları ilə, çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələr yaradıb. Hazırda qeyri-rəsmi formada NATO standartları adlandırılan yüksək dünya standartlarının ordumuzda tətbiq edilməsi, eyni zamanda hərbçilərimizin beynəlxalq tədbirlərdə və təlimlərdə iştirakı vacib məsələlərdəndir. Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı respublikamızın xarici siyasət strategiyasının bir neçə əsas amili baxımından qiymətləndirilir. Gənc Azərbaycan dövləti öz xarici siyasətində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların üzvü olan bütün dünya dövlətləri ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və çoxtərəfli diplomatiya siyasəti yeridir. Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olduğundan bütün vasitə və yollarla beynəlxalq aləmlə təmasdadır və onu müstəqillik problemlərimizin həllinə daha çox cəlb edir. Bu üç faktor Azərbaycanın NATO proqramına qoşulmasında əsas rol oynamışdır.

Planlı analizlərin effektiv təsiri

Müdafiə Nazirliyi beynəlxalq əməkdaşlıq və qazanılmış təcrübədən qarşılıqlı istifadə nəticəsində Azərbaycan Ordusunun döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılmasını, müasir hərbi texnika və silahlarla təchizi məsələsində region və digər dövlətlərlə münasibətləri prioritet məsələ kimi diqqətdə saxlayır, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına da öz töhfəsini verir. Bu baxımdan Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı, beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlara verdiyi töhfə və sülhməramlı əməliyyatlarda azərbaycanlı hərbçilərin peşəkarlığı xüsusilə qeyd edilməlidir. NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı, Planlaşdırma və Analiz Prosesi çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirləri reallaşdıran Azərbaycan Rusiya ilə də hərbi sahədə ciddi əlaqələrə malikdir. Hazırda Azərbaycan Ordusunun hərbi texnika və silahla təchizatı baxımından Rusiya ilə əməkdaşlığın inkişaf dövründədir. Bu gün Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ildən-ilə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Açıq və səmimi xarakter daşıyan əlaqələr sayəsində ölkələrimiz arasında bir çox məsələlərə dair konsensus və əməkdaşlığın gələcək inkişafına xidmət edəcək sistemli yanaşma mövcuddur. Bütövlükdə, dövlət başçılarının görüşləri sayəsində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri sağlam məcrada inkişaf edir, iki dövlətin və onun xalqlarının iradəsini əks etdirir. Azərbaycanın müdafiə sahəsində genişmiqyaslı əməkdaşlıq etdiyi ölkələr sırasında Rusiyanın xüsusi yeri var.

Azərbaycanın hərbi sahədə ən mühüm tərəfdaşı qardaş Türkiyə Respublikasıdır. Respublikamızın əsas tərəfdaşı olan Türkiyə beynəlxalq arenada daim Azərbaycanın müdafiəçisi və tərəfdaşı kimi çıxış edir. İkitərəfli əlaqələr hərbi sahəni də əhatə edir. Təsadüfi deyil ki, əvvəllər olduğu kimi 2018-cü ilin ötən beş ayında da Azərbaycan müdafiə sahəsində daha çox Türkiyə ilə əməkdaşlıq edib.

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun Türkiyənin Milli Müdafiə nazirliyinin dəvəti ilə martın 28-də Ankaraya rəsmi səfəri də yuxarıda söylədiklərimizin bariz sübutudu. Sözügedən səfər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə, o cümlədən, hərbi əməkdaşlıq sahəsində çoxtərəfli əlaqələrin olduğunu bir daha təsdiqləyir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qazanmasından sonra iki ölkə arasında ortaq tarixi və mədəni əlaqələr əsasında çoxistiqamətli həmrəylik çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri sürətlə inkişaf edərək bir tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb. Bu mənada Azərbaycan və Türkiyə arasında bağlanan bütün müqavilələr iki ölkə arasında siyasi, hərbi, iqtisadi, ticari, mədəni, elmi sahədə əlaqələrin bütün istiqamətlərini əhatə edən bir çərçivəyə malikdir. Bu müqavilələr, həmçinin iki ölkənin müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığına da müsbət töhfələr verməkdədir. İkitərəfli formatda olan Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı, artıq üçtərəfli Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan formatına qədəm qoyub. Belə görüşlər gələcəkdə yeni siyasi formatın yaranmasına zəmin yaradır. Məlumdur ki, hər 3 ölkə çox sıx əməkdaşlıq edir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xətti və s. iri beynəlxalq əhəmiyyətli layihələr, həmçinin xarici siyasətdə uyğunluqlar bu ölkələrin daha yaxından əməkdaşlıq etməsini şərtləndirir. Müdafiə nazirlərinin son görüşü isə artıq hərbi sahədə genişmiqyaslı əməkdaşlıqdan xəbər verir. Azərbaycanın hərbi sahədə və xarici siyasətdə mühüm tərəfdaşlarından biri də Pakistan İslam Respublikasıdır. Pakistan daim beynəlxalq arenada ölkəmizi dəstəkləyir və dəfələrlə açıq şəkildə bəyan edir ki, hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Pakistan İslam Respublikası Birləşmiş Qərargahı arasında imzalanmış "İkitərəfli Hərbi Əməkdaşlıq Planı" da iki ölkə arasında hərbi müttəfiqlik effektini yaradır.

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın perspektivləri

Müxtəlif dövlətlərin maraqlarının kəsişmə məkanında, Şərqlə Qərb arasında, Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb geosiyasi regionda yerləşən və zəngin enerji ehtiyatlarına malik Azərbaycan Respublikasının sülh və müharibə dövründə hərbi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, həmçinin xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasında Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq fəaliyyətinin rolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq fəaliyyəti hərbi, hərbi təhsil, hərbi-siyasi və hərbi-texniki sahələrdə xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli formatda həyata keçirdiyi kompleks təşkil edir. Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri:

Region ölkələri və regiondan kənar ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq;

• Avro-Atlantik strukturlarla əməkdaşlıq; Beynəlxalq təşkilatlarla və xarici dövlətlərin müdafiə sənayesi kompleksləri ilə əməkdaşlıq.

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın məqsəd və tapşırıqları

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın məqsəd və tapşırıqları Azərbaycanın milli maraqları, onun müdafiə və xarici siyasəti ilə müəyyən olunur.

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın məqsədləri:

Azərbaycanının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət əsasında Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərində davam edən münaqişənin sülh yolu ilə həllinə töhfə verilməsi; Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi imkanlarının araşdırılması; Xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqənin möhkəmləndirilməsi; Beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə töhfə verilməsi; Döyüş qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi və tərəfdaş xarici dövlətlərin Silahlı Qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşmanın təmin edilməsi; Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi-siyasi mövqeyinin gücləndirilməsinə töhfə verilməsi.

Beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın tapşırıqları:

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunması üzrə xarici dövlətlərin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə nail olunmasında iştirak etmək; Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin inkişafına, milli, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə töhfə verilməsi məqsədilə xarici dövlətlərin hərbi qurumları ilə və beynəlxalq təşkilatlarla müdafiə məsələləri üzrə bütün zəruri istiqamətlərdə və sahələrdə əməkdaşlıq etmək və onu inkişaf etdirmək; Xarici dövlətlərin hərbi qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla birgə həyata keçirilən elmi-tədqiqat işlərində iştirak etmək; “Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında” 1990-cı il Müqaviləsi və “Etimadın möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizlik tədbirləri üzrə danışıqlar haqqında” 2011-ci il Vyana Sənədinə əsasən inspeksiya fəaliyyətlərində iştirak etmək; Böhranların və silahlı münaqişələrin qarşısının alınması, idarə olunması, həll olunması, nəticələrinin aradan qaldırılması və nizamlanmasında habelə sülhməramlı əməliyyatların həyata keçirilməsində dünya birliyi və beynəlxalq təhlükəsizlik strukturları ilə əməkdaşlıqda iştirak etmək; Azərbaycanın təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərə qarşı əks təsir səylərinin əlaqələndirilməsində iştirak etmək.

Beynəlxalq hərbi təlimlərdə iştirak:

Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti 2017-ci il ərzində regional və beynəlxalq səviyyədə keçirilən müxtəlif təyinatlı taktiki və kompüter dəstəkli hərbi təlimlərdə iştirak edib:

“Platin Qartalı” təlimi – Rumıniya; “Qafqaz Qartalı” təlimi – Gürcüstan; “Platin Aslan” təlimi – Bolqarıstan; “Çevik Ruh” təlimi – Gürcüstan; “Dözümlü Döyüşçü” təlimi – Almaniya; “TurAz Qartalı” təlimi – Azərbaycan; “REGEX-2017” təlimi – İordaniya;

“Əbədilik-2017” təlimi – Gürcüstan.

“Hürriyyət”

Loading...

Şərhlər


Sağlamlıq


Əlaqə məlumatları

Baş redaktor: Vüqar Məmmədov | 050/070 333 22 85
Ünvan: AZ 1008, Bakı, akademik Ələşrəf Əlizadə küçəsi 13
Telefonlar: (012) 496 10 72, 496 08 35 | (012) 496 98 93