Salam, xoş gəlmisiniz.

“Qərb Azərbaycanın demokratikləşməsində maraqlı deyil” - SƏRDAR CƏLALOĞLU

2020-03-12 12:55:00

“Qərb Azərbaycanın demokratikləşməsində maraqlı deyil” - SƏRDAR CƏLALOĞLU

“Bizim ölkədə xalqa ziddi qüvvələrin apardığı siyasət, seçkilərin saxtalaşdırılması, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması Qərbin maraqlarına uyğundur”

““Xalq parlamenti”nin əsas məqsədi Azərbaycan xalqının adının qaytarılması,  proporsional seçki sisteminin bərpası, parlamentin funksiyalarının artırılmasıdır”

Ötən bazar günü Azərbaycan Demokrat Partiyasının (ADP) qərargahında hüquqları pozulmuş, seçki saxtakarlığına etiraz edən xeyli sayda deputatlığa namizədin iştirakı ilə “xalq parlamenti”nin yaradılması ideyası müzakirə olundu. Maraqlıdır ki, “xalq parlamenti”nin məqsədi nədir, qarşısında hansı planları var? Bu və digər suallarımıza cavab almaq üçün ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə söhbətləşdik.

- Əvvəla, Azərbaycanda siyasi sistem dərin böhran içərisindədir, ölkədə nə Konstitusiya, nə qanunlar işləmir, seçki prosedurası özünü doğrultmur. 30 ildən artıqdır ki, eyni adamlar saxta yollarla parlamentdə təmsil olunur. Bu 30 il ərzində bir dəfə də olsun Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qanunvericilik təşəbbüsündən istifadə etməyiblər. Onlar yalnız Prezident Aparatından göndərilən qanunları təsdiq etməklə məşğuldurlar. Bizim Konstitusiyamızın 96-cı maddəsində qanunvericilik təşəbbüsü həm də millət vəkilləri, icra hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti ilə yanaşı, 40 min nəfər vətəndaşa da verilibdir və 30 ildir bu hüquqdan da heç kəs istifadə edə bilmir. Bunun çox ciddi bir obyektiv çətinliyi var. Bu çətinlik ondan ibarətdir ki, 40 min adamın hər hansı bir ideyanı bir yerdə fikirləşib, onu bir qanun şəklinə salması çox çətindir. Bunun yeganə üsulu odur ki, müəyyən bir təşkilat olsun. Həmin təşkilat bu qanunvericilik təşəbbüsü ilə xalqı maraqlandıran qanun layihələri hazırlasın, sonra o 40 min adam həmin qanun layihələrini imzalasın və parlamentə göndərsin.

Bu baxımdan, bizim bu təklifə seçki saxtakarlığına mübarizə kontekstindən deyil, Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsinin vətəndaşlara verdiyi qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun həyata keçirilməsi kontekstindən baxılmalıdır. Yəni bu gün hətta bu millət vəkilləri qanuni şəkildə seçilsə belə, xalqın iradəsini ifadə edən, maraqlarına uyğun hər hansı bir qanun vermirlərsə, onda vətəndaşlar özləri onlara lazım olan qanunun verilməsində iştirak edə bilərlər ki, biz də bu imkanı onlara saxlayırıq. Bu, məsələnin birinci tərəfidir.

İkinci tərəfi isə böhrandan çıxmaq üçün 3 şərtə ciddi əməl edilməlidir. Birincisi, yeni dövr üçün yeni davranış normaları. İkincisi, baş verən faktları dəyərləndirmək. Üçüncüsü isə cəmiyyət vəziyyətdən çıxartmaq istəyən liderlərə məhəbbət və qayğı. İndiki halda, yaranmış situasiyadan əvvəlki illərdəki kimi seçki saxtakarlığına qarşı məhkəmə, mitinq yolu ilə etiraz etməyimiz bizi böhrandan çıxara bilməz. Çünki bunlar özləri də ənənəvi üsullardır. Bizim “Xalq parlamenti” ideyamız tamamilə yeni bir ideyadır. Ölkədəki siyasi dəyişilmələr üçün əlavə bir stimuldur, mənbədir. Bilirsiniz ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq özünü iki cür ifadə edə bilər. Yəni bir vasitəli, kimisə seçər, bu adam onu təmsil edə bilər, bir də özü. Biz indiki halda bunu vasitəsiz demokratiya üsulu kimi nəzərdə tuturuq. Əgər bu ideya baş tutacaqsa, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun qanunlar verəcəyik, həmin qanunları 40 min nəfərin imzası ilə parlamentə götürəcəyik və xalq özü özünə lazım olan qanunları verəcək.

- “Xalq parlamenti”nin Milli Məclisin işinə təsiri olacaq?

- Təbii ki, “Xalq parlamenti” həm də xalqda Milli Məclislə müqayisə aparmaq imkanı yaradacaq, xalq baxacaq ki, saxta mandatla parlamentdə oturan insanlar nə cür fəaliyyət göstərir, həqiqətən də xalqı üçün fədakarlıq edən, xalq naminə bu seçkilərdən iştirak edən namizədlər parlamentə düşəcəksə, onlar necə fəaliyyət göstərə bilərdilər. Bu baxımdan, xalqın həm də müqayisə etmək imkanı olacaq. Yəni saxta parlamentlə həqiqi bir parlamentin nə qədər fərqli olduğunu əyani şəkildə görə biləcək.

- Sərdar bəy, qeyd etdiniz ki, hər bir qanunun qəbulu üçün 40 min imza toplanmalıdır. Bu kampaniyanı kimlər və hansı formada təşkil edəcək?

-Bu “Xalq parlamenti”ndə qanun layihələri hazırlanacaq, sonra həmin qanun xalqa elan olunacaq. Kim o qanunun verilməsində maraqlıdırsa, onların da imzasını toplayacağıq. Biz  ilk növbədə, uşaq pullarının, pensiya yaşlarının aşağı salınması, yeni evlənənlərə dövlət tərəfindən əlavə sosial hüquqların verilməsi ilə bağlı  qanun layihəsi hazırlayacağıq. Yəni vətəndaşların ciddi problemlərinin həllinə yönəlmiş qanun layihələri verəcəyik və elə bilirəm ki, vətəndaşlar da onların marağına uyğun bu qanun layihələrinə çox böyük təşəbbüskarlıqla imza atacaqlar.

- Amma cəmiyyətdə siyasi passivlik hökm sürür. Seçkidən sonra insanlar arasında daha da böyük ruh düşkünlüyü yaranıb. Belə bir vəziyyətdə imza kampaniyasının həyata keçirilməsi mümkün olacaq?

- Ona görə, vətəndaşlarda ruh düşkünlüyü yaranıb ki, onların seçmək istədiyi insanlar parlamentə düşməyib. Amma biz əgər vətəndaşlara özlərinin öz talelərində rol alması ilə bağlı yeni bir layihə təklif ediriksə, elə bilirəm ki, çox qısa müddətdə cəmiyyət bu rüh düşkünlüyündən xilas olacaq. Çünki bu günə qədər heç kəs Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsini xalqa izah etməyib. Bizim sadə vətəndaşlar bilmir ki, onların özlərinin də millət vəkili kimi qanunvericilik təşəbbüsü var. Yəni vacib deyil ki, hansısa bir millət vəkili sizin maraqlarınızı ifadə edən bir təşəbbüslə çıxış etsin. Sadəcə, bu təşəbbüs kollektiv təşəbbüs olduğuna görə adamlar bunu tək-tək həyata keçirə bilmir. Bu hüququ 40 min adam bir yerdə həyata keçirə bilər. Biz də bunun təşkilati bir formasını yaradırıq. Bu, Azərbaycanda baş tutacaqsa, bəzi siyasi qüvvələr, hökumət bunun əleyhinə gedəcək, pozucu ünsürlər olacaq, kim ki, düşdüyümüz bu böhrandan çıxmağımızı, xalqa hansısa bir xeyirli şeylər etmək istəmir. Bu sadəcə olaraq seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə deyil. Bu, əslində, Azərbaycanda seçki saxtakarlığı nəticəsində öz mənasını itirmiş parlamentin qanunvericilik təşəbbüsünün həyata  keçirilməsinin bir alternativ formasıdır. Bu baxımdan, mənə elə gəlir ki, vətəndaşlar çox böyük ruh yüksəkliyi ilə bizim qəbul etdiyimiz qərarlara imza atacaqlar.

- Dediniz ki, Azərbaycan Konstitusiyasında 40 min nəfərin imzası ilə qanunvericilik təşəbbüsü hüququ var, heç kəs bunu xalq izah etməyib. Bəs, indiyə kimi müxalifət rəhbərləri bunun xalq niyə izah etməyib?

- Əslinə baxsan, bu gün bizim cəmiyyətimizin düşdüyü siyasi böhranın iki günahkarı var, biri iqtidar, biri də müxalifət. İqtidar ənənəvi olaraq seçkiləri saxtalaşdırır, repressiya siyasəti aparır, Azərbaycan reallıqlarını tamamilə təhrif edilmiş şəkildə xalq çatdırır, xalqı siyasi həyatdan uzaqlaşdırır, insan hüquq və azadlıqlarını kobud surətdə pozur. Yəni 30 ildir Azərbaycanda aparılan siyasət eynidir. Müxalifətin də iqtidarın bu hərəkətlərinə qarşı apardığı mübarizədə heç bir dəyişilmə yoxdur. Bunlar nədir? Mitinqlər, piketlər, aclıq aksiyaları. Bundan uzağa gedən müxalifət də digər demokratik mübarizə üsullarından istifadə etmir. Yəni həm iqtidarın, həm də müxalifətin ətalət üzrə siyasi mübarizə aparması Azərbaycanda total böhrandan çıxmağımızın qarşısında duran ən ciddi  əngəllərimizdən biridir. Azərbaycan müxalifəti hər bir dönəmdə yeni bir üsul, metod tətbiq etsəydi, bəlkə də Azərbaycan bu cürə böhranlı vəziyyətə düşməzdi. Bu gün ənənəvi olaraq “gəlin, mitinq, piket keçirdək, iqtidara etiraz edək” deyənlərlə bu seçkiləri ənənəvi olaraq saxtalaşdıranların rolu eynidir. Hər ikisi ölkəni düşdüyümüz indiki siyasi böhrandan çıxmağa imkan vermir. Buna görə də biz Konstitusiya və qanun çərçivəsində tamamilə yeni, fərqli mübarizə üsullarından istifadə etməliyik. Onun da biri vətəndaşların özlərinin bilavasitə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etməsidir. Bu, artıq saxta parlamenti də oyundan kənar vəziyyətə gəlməsinə gətirib çıxardacaq, əgər geniş xalq kütlələri bu ideyanı izah edə bilsək və lazım olan dəstəyi ala bilsək. Əslinə baxsan, Azərbaycan xalqının saxta parlamentə ehtiyacı yoxdur.

-Bu ideya ətrafında Azərbaycan xalqının rəyini formalaşdırıb, dəstəyini ala biləcəksiniz?

- Dediyim kimi, bizim bu ideyanın əleyhinə yalnız iqtidar dayanmır, həm də ənənəvi mübarizə üsulu seçən müxalifət bu ideyanın əleyhinədir. Məsələn, bazar günü təşəbbüs çağırdıq, Müsavatdan orada heç kəs yox idi. Əvvəla, onu deyim ki, seçkidən sonra baş verənlər göstərdi ki, 2500-ə yaxın namizədin böyük əksəriyyəti elə saxta seçki kimi saxta namizədlər olublar. Necə ki, seçkilərdə saxta müşahidəçilər var idi, hər şey saxtalaşdırılmışdı, seçkilərdə iştirak edən namizədlərin böyük əksəriyyəti SOCAR-ın adamı idi. Məqsəd də guya, çox namizədliliyi nümayiş etdirmək, yəni süni demokratik bir fasad yaratmaq idi. Biz əvvəlcədən demişdik ki, bu, seçki bataqlığıdır, bu adamların çoxusu millət vəkilliyinə namizəd kimi elə-belə iştirak edirlər. Seçkidən sonra o adamların öz haqları uğrunda mübarizə aparmaması, məhkəmələrə müraciət etməməsi və bu cürə tədbirlərdə iştirak etməməsi göstərdi ki, bu adamlar doğrudan da formal, saxta namizədlərdir. Baxın, nə məhkəməyə müraciət edir, nə küçəyə çıxıb, aksiya təşkil edir, 15-20 nəfər istisna olmaqla, nə də xalq parlamentinin işində iştirak etmir, onda bu adamdan soruşurlar ki, əgər sən doğrudan da öz namizədliyini vermisənsə, müstəqil bir adamsansa, nə əcəb seçkidən sonra bu millət vəkilliyinin fəaliyyəti uğrunda heç bir addım atmırsan?

- Yəni namizəd bolluğu süni şəkildə yaradılmışdı?

- Əlbəttə, namizəd bolluğunu hökumətin özü yaratmışdı. Yoxsa hər hansı dairədən 20-25 namizəd verərlər? Bu adamların hamısına yerli icra hakimiyyəti tapşırmışdı ki, namizədliyinizi verin. Necə ki, müəllimələri gətirib seçkiləri saxtalaşdırırlar. Baxın, görün nə qədər orta məktəb müəllimi, SOCAR-ın nümayəndləri saxta deputatlığa namizəd kimi iştirak etdi. Yəni bu seçkidə müxalif partiyaları  kənara qoymaqla, bitərəflərin arasında 30-40 nəfər müstəqil namizəd kimi itşirak edən adam var, onların da əksəriyyəti bizim tədbirə gəlmişdi. Çox təəssüf ki,  bu özü də ciddi problem yaradır. Yəni 2500-ə yaxın namizəd var, bunların neçəsi bu ideyanın həyata keçirilməsində iştirak edəcək? Qabaqcadan elə bir saxtakarlıqlar aparılıb ki, seçki saxtakarlığına mübarizə və yaxud seçkilərin nəticələrinin hüquq müstəvisində həlli məsələsində 2500 namizədi biz görmürük, çox az bir qisim bu mübarizəni davam etdirir.

- Sərdar bəy,  “Xalq parlamenti” ideyasını həyata  keçirmək üçün maddi dəstəyə ehtiyac var?

-Təbii ki, burada müəyyən maddi dəstəyə ehtiyac var. Mən fürsətdən istifadə edib, öz xalqının gələcəyini düşünən iş adamlarına müraciət edirəm ki, bu işdə aktiv şəkildə bizə dəstək versinlər. Siyasi partiyalardan isə yaranmış vəziyyətin ağırlığını dərk etməsi tələb olunur. Müsavat Partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın burada iştirak etməməsi anlaşılmazdı. Söhbət doğrudan da yeni bir ideyadan gedirsə, hamı qolunu çırmayıb, buna dəstək olmalıdır. Bir şeyi bilmək lazımdır ki, böhrandan ətalət üsulları ilə çıxmaq mümkün deyil. Heç vaxt mitinqlərlə, hökumət də repressiyalarla Azərbaycandakı yaranmış bu vəziyyətdən xalqı çıxarda bilməyəcək. Yeganə bir yol var, iqtidar da, Azərbaycan müxalifəti də mövcud durumda davranış normalarını dəyişməlidir.  Bu, elmi bir məsələdir. Əgər davranış normalarını dəyişməyəcəklərsə, heç nə dəyişməyəcək, onda da Azərbaycanda böhran olduğu kimi qalacaq, xalq getdikcə yoxsullaşacaq, ölkədə neqativ sosial hadisələr kəskinləşəcək, problemlər dərinləşəcək və Azərbaycan uçuruma doğru gedəcək.

- Gürücüstanda hökumət və müxalifət arasında proporsional seçki sisteminin bərpa olunması istiqamətində anlaşma əldə olunub. “Xalq parlamenti”nin qarşısında da bu məsələ durur?

- O artıq referendum məsələsidir. Azərbaycan qanunlarına görə, 180 min adam imza toplayıb hər hansı bir məsələni referenduma çıxara bilər. Biz “Xalq parlamenti”ində həm də bəzi məsələlərin referenduma çıxarılmasını nəzərdə tuturuq. Bu məsələlər Azərbaycan xalqının adının qaytarılması,  proporsional seçki sisteminin bərpası, parlamentin funksiyalarının artırılmasıdır. Yəni Azərbaycanı demokratikləşməyə doğru istiqamətləndirə, dövlətçiliyini gücləndirə biləcək, vətəndaşların Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və azadlıqlarını həyata keçirilməsinə imkan verəcək bir situasiyanın yaranması üçün lazım olan təşəbbüslərdə olacağıq.

- Gürcüstanda proporsional seçki sistemi ilə bağlı təşəbbüsü Amerika göstərib. Bununla bağlı tədbir də elə Amerika səfirliyində keçirilib. Amerika yaxud digər xarici ölkələrin diplomatik korpusları Azərbaycanda niyə bu təşəbbüsü göstərmirlər?

- Uzun illərdir ki, Qafqaz respublikaları arasında həm Ermənistandan, həm də Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanın demokratikləşməsinə ögey münasibət var. Bir şeyi bilmək lazımdır, xristian aləmində belə bir fikir formalaşıb ki, demokratiya yalnız xristianlara xasdır. Çünki demokratiya millətin, dövlətin güclənməsi deməkdir. Ona görə, düşünürlər ki, qeyri-xristian dövlətləri demokratikləşmədən kənarda qalmalıdır. Çünki onları işğal, istismar etmək və sərvətlərini sorub aparmaq lazımdır. Amma demokratik bir cəmiyyət qurulacağı təqdirdə heç bir  xalqın malik olduğu sərvəti siz talayıb apara, xalqı əsarətdə saxlaya, dövləti işğal edə bilməzsiniz. Buna görə də müasir dövrdə İslam ölkələrinin hamısının demokratiyadan uzaqlaşmasını istəyirlər. Demokratik ölkələr bizim kimi ölkələrdə nəinki demokratikləşməyə, demokratikləşmədən uzaqlaşmağa kömək edirlər. Amma bunun əvəzində Ermənistana və Gürcüstana, eləcə də keçmiş SSRİ respublikaları-Moldaviyaya, Ukraynaya, hətta Belarusiyaya çox ciddi dəstək verirlər və onların Avropaya inteqrasiyasını istəyirlər. Amma Azərbaycan bir İslam dövlətidir, bir qədər də Azərbaycan iqtidarı Rusiyaya yaxın olduğuna görə istəmirlər. Bu, vəziyyət elə Qərbin də istəyinə uyğundur. Məşhur atalar sözü var, deyir “pişiyin könlü samanlıqdadır, it də vurdu ora saldı”.  Qərb Azərbaycanın demokratikləşməsində maraqlı olmadığına görə, Azərbaycan iqtidarının anti-demokratik fəaliyyətini, seçki saxtakarlığını, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasını əsas götürüb, Azərbaycanla məsafə saxlayır. Bir vaxt baxacağıq ki, qonşuluğumuzda  demokratik dəyərlərlə inkişaf edən Gürcüstan və Ermənistan var və onların da yanında geridə qalmış, bir orta əsrlər Azərbaycanı var. Bu da Azərbaycan türklərinin erməni və  gürcülərdən qat-qat geridə qalmasına və onların mədəni istismarına, təsirə düşməsinə səbəb olacaq. Azərbaycandakı adamlar başa düşməlidir ki,  bu demokratikləşmə Qərbə lazım deyil, əksinə Qərb Azərbaycanın demokratikləşməsində maraqlı deyil. Necə ki, 30 ildir Türkiyəni Avropa Birliyinə götürmürlər, amma Polşa, Bolqarıstan, Macarıstan sosilalist məkanı dağılan kimi Avropa Birliyinə üzv oldular. Eləcə də Pribaltika respublikalarını dərhal üzv götürdülər, amma Türkiyəni götürmürlər. Qərb Ukraynanın üzv qəbul olunmasından ötrü Rusiya ilə az qala müharibə aparır.  NATO-da gəlib Gürcüstanda oturub və Gürcüstanın NATO-ya üzv olmasına çalışırlar. Amma Qərb Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında maraqlı deyil. Bizim ölkədəki xalqa ziddi qüvvələrin apardığı siyasət, seçkilərin saxtalaşdırılması da, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da Qərbin maraqlarına uyğundur. Çünki artıq Qərbi heç kəs ittiham edə bilməz ki, bizi niyə Avropa Birliyinə götürmürsünüz? Ona görə ki, bu gün Türkiyədə deyirlər ki, niyə Türkiyəni Avropa Birliyinə götürmürsünüz? Bilirsiniz ki, Türkiyə Avropanın bütün şərtlərini yerinə yetirib, amma yenə götürmürlər. Azərbaycanda isə heç bir demokratik dəyərə, beynəlxalq hüquqa əməl edilmədiyinə görə, Qərbin heç bir problemi yoxdur. Sadəcə deyir ki, sən seçkiləri saxtalaşdırırsan, insanların konstitusion hüquqlarını pozursan. Ona görə, sən Avropaya inteqrasiya edə bilməzsən. Bu baxımdan, Azərbaycan iqtidarı ilə Qərbdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının əleyhinə olan qüvvələr və Rusiyanın mövqeyi üst-üstə düşür. Burada üç qüvvə Azərbaycanın inkişaf etməsində maraqlı deyil. Azərbaycanda ruspərəst qüvvələr, hansı ki, özlərinin ailə-tayfa maraqlarına görə, Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyasını istəmirlər. Qərbdə demokratiyanı xristian mədəniyyəti kimi  başa düşən Qərb dairələri və Rusiya bunu istəmir. Beləliklə bu üç güc birləşib və Azərbaycan demokratları da bu üç gücə qarşı təklikdə mübarizə aparır. Çünki bizə dəstək verən yoxdur. Ona görə ki, konkret olaraq Azərbaycanın Qərbə inteqrasiyasında maraq ifadə edən heç bir ölkə yoxdur, amma Gürcüstan uğrunda vuruşurlar. Çünki burada xristian təssübkeşliyi var, istəyirlər ki, Qafqazda Ermənistan və Gürcüstan Azərbaycandan qat-qat inkişaf etmiş dövlətlər olsunlar. Vaxtilə Aleksandr Duma yazırdı ki, fransız dili Avropada hansı rol oynayırsa, Azərbaycan türk dili də Qafqazda o rolu oynayır. Vaxtilə Azərbaycan xalqı bütün Qafqaz xalqları arasında ən aparıcı xalq, Azərbaycan da ən aparıcı yer idi.  Baxın, “Molla Nəsrəddin” jurnalı Tblisidə çıxırdı, erməniləri, gürcüləri, rusları öz ətrafında birləşdirdi. Yəni biz hətta çar, Sovet vaxtında belə, Qafqazın aparıcı dövləti olmuşuq. İndi Rusiyanın siyasətində Azərbaycanı bu aparıcılıqdan məhrum etmək, Gürcüstan və Ermənistanı Azərbaycandan qat-qat qabağa gətirmək və bununla da azərbaycanlıları gürcü və ermənilərin təsiri altında saxlamaq siyasəti aparılır. Azərbaycanda da həm qarışıq ailələrin nümayəndələri, həm də öz tayfasının merkantil maraqlarını güdən insanlar bu siyasətdə aktiv şəkildə iştirak edirlər. Son seçki saxtakarlığının mahiyyəti də bundan ibarətdir.

- Adətən müxalif birliklər və təşkilatlar yarananda hakimiyyət öz adamları vasitəsilə onları dağıtmağa cəhd göstərir və bir çox hallarda buna nail olur. “Xalq parlamenti”ndə təmsil olunan şəxslərin hər biri narazı namizədlər olsa da, bunlar arasında zaman-zaman hakimiyyətyönlü mövqe ortaya qoyan insanlar var. Belə bir vəziyyətdə yenidən parçalanma meylləri müşahidə oluna bilər?

- Əvvala, “Xalq parlamenti” bir müxalif təşkilat deyil. İkincisi, “Xalq parlamenti” hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan bir təşkilat deyil. Bu “Xalq parlamenti” Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsində nəzərdə tutulan vətəndaşların qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun həyata keçirilməsi üçün bir strukturdur. Hətta burada Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də təmsil olunur. Özünüz də gördünüz ki, bizim iclasımızda Yeni Azərbaycan Partiyasından bir namizəd iştirak edirdi. Yəni kimin ki, haqqı tapdalanaraq parlamentə buraxılmayıb, onlar istəyirlər ki, Konstitusiyada nəzərdə tutulan qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etsinlər. Onların məqsədi o deyildi ki, parlamentə düşsünlər, yüksək maaş alsınlar, deputat imtiyazlarından istifadə etsinlər, öz bizneslərini inkişaf etdirsinlər, o adamların  burada iştirak etməməsinin heç bir arqumenti yoxdur. Çünki biz bir alternativ təşkilatıq. Sən parlamentə düşmək istəmirdin? Parlamentdə nə işlə məşğul olacaqdın, gəl, burada məşğul ol. Çünki Konstitusiya sənə bu imkanı verir. Sadəcə olaraq burada 40 min adam bir millət vəkilinin fəaliyyətini öz arasında bölüşdürüb, həyata keçirmək istəyir. Gəlin, bunu təşkil edək. Bu, müxalif təşkilat deyil, burada heç bir siyasi iş aparılmayacaq, heç bir siyasi partiyanın ideologiyası rəhbər götürülməyəcək. Burada Azərbaycan Konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqlardan istifadə edəcəyik, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə edəcəyik və onların maraqlarını ifadə edən qanunlar verəcəyik. Təbii ki, burada ayrılmağa meylli olan bitərəf namizədlər olacaq. Çünki bunlar siyasi cəhətdən konkret bir mövqeyə malik deyillər. Özlərinin də dediyinə görə siyasətdən kənardırlar. Bunlara ayrı-ayrılıqda hökumətin təzyiq etmək imkanları genişdir. Bu adamlar ilk dəfə hökumətin təzyiqi ilə üz-üzə gələcəklər. Biz 30 ildir həbsxanalardan, işgəncələrdən keçmişik, həyatımıza qəsd ediblər. Bu adamlar istəyirlər ki, müstəqil namizəd kimi ilk dəfə hökumətə etiraz etsinlər. Hökumət bunlara qarşı hansı addımları atacaq, hələ bunlar düşünmürlər. O addımlar atılandan sonra bunlar hansı reaksiyanı verəcək?

- Bu cür addımların atılması gözləniləndir?

- Mənə elə gəlir ki, bu “Xalq parlamenti” ideyası ilə bağlı hökumət heç bir addım ata bilməz. Amma bir qayda olaraq hökumət cəmiyyətdə həmişə repressiya aparır və yaxud onların müəyyən xırda maraqlarını ifadə etməklə, ələ ala bilər. İkincisi də bu parçalanmaların əsas müəllifi həmişə Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyası olub. Burada da Xalq Cəbhəsi ilə Müsavat Partiyası iştirak etmir. Düzdür, biz çox istəyirik ki, onlar iştirak etsin, amma onlar iştirak etmirlər. Bu mənada müxalifət tərəfindən parçalayıcı tendensiya müşahidə olunmayacaq. Mənə elə gəlir ki, burada iştirak edənlər millətin, dövlətin maraqları naminə bir araya gəliblər.

Şamo EMİN, Hurriyyet.org

Loading...

Şərhlər


Sağlamlıq


Əlaqə məlumatları

Baş redaktor: Vüqar Məmmədov | 050/070 333 22 85
Ünvan: AZ 1008, Bakı, akademik Ələşrəf Əlizadə küçəsi 13
Telefonlar: (012) 496 10 72, 496 08 35 | (012) 496 98 93